شرکت ها


شتابدهنده دانش بنیان سیوان

شرکت شتابدهی هوشمند پیشگام سیوان شتابدهنده دانش بنیان سیوان از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را با حمایت مالی شرکت توسعه کسب و کار MTeam […]

اطلاعات بیشتر
Saffron Code

شرکت دانش بنیان نرم افزار گستر زعفران   شرکت دانش بنیان نرم افزار گستر زعفران، دارنده کیت توسعه نرم افزار بومی در ایران به […]

اطلاعات بیشتر
مطهر نت پارس

موسسه دانش بنیان مطهر نت پارس شرکت دانش بنیان مطهر نت پارس با رویکرد استفاده بهینه از قابلیت های دستگاههای هوشمند و تلفن های […]

اطلاعات بیشتر