تلاقی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال

پارادایم های قالب در مبانی خلق ثروت در دنیای امروز تغییرات زیادی داشته و هر روز افراد بیشتری برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان، جذب بازار اقتصاد دیجیتال می شوند. توسعه کسب و کار MTeam با دانشی برخاسته از تجربه شکست ها و موفقیت ها، امروز در حوزه ای فعالیت می کند که تلاقی دو بازار اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان است. داشتن دانش و تجربه کافی در حوزه دیجیتال و صنایع دانش بنیان سبب شده که توسعه کسب و کار MTeam سرمایه گذاری های موفقی را در این حوزه داشته باشد.

شعار ما

توسعه کسب و کار MTeam با توجه به وضعیت کشور و رویکرد جهانی در اقتصاد دیجیتال اهدافی را در نظر می گیرد و با ماموریت به شرکت های تابعه و استفاده از ظرفیت های آنها مسیر نیل به آنها را هموار می نماید. MTeam همواره سعی دارد تا هدف گذاری های خود را در راستای اهداف بومی و ملی و کمک به ارتقای جامعه کاری باشد که آن فعالیت می کند. کمک به اشتغالزایی، کارآفرینی و صادرات چشم اندازی است که برای این برهه از زمان برای تسهیل دستیابی به آن تلاش میکنیم.

پورتفولیو


شبکه حامیان و همکاران