تلاقی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال

پارادایم های قالب در مبانی خلق ثروت در دنیای امروز تغییرات زیادی داشته و هر روز افراد بیشتری برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان، جذب بازار اقتصاد دیجیتال می شوند. توسعه کسب و کار MTeam با دانشی برخاسته از تجربه شکست ها و موفقیت ها، امروز در حوزه ای فعالیت می کند که تلاقی دو بازار اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان است. داشتن دانش و تجربه کافی در حوزه دیجیتال و صنایع دانش بنیان سبب شده که توسعه کسب و کار MTeam سرمایه گذاری های موفقی را در این حوزه داشته باشد.

شعار ما

توسعه کسب و کار MTeam با توجه به وضعیت کشور و رویکرد جهانی در اقتصاد دیجیتال اهدافی را در نظر می گیرد و با ماموریت به شرکت های تابعه و استفاده از ظرفیت های آنها مسیر نیل به آنها را هموار می نماید. MTeam همواره سعی دارد تا هدف گذاری های خود را در راستای اهداف بومی و ملی و کمک به ارتقای جامعه کاری باشد که آن فعالیت می کند. کمک به اشتغالزایی، کارآفرینی و صادرات چشم اندازی است که برای این برهه از زمان برای تسهیل دستیابی به آن تلاش میکنیم.

چرخه موفقیت

ورود به بازار تکنولوژی به ویژه در سال های اخبر برای سرمایه گذارها اهمیت ویژه ای پیدا کرده، اما ورود به این بخش نیازمند تحمل ریسک بالایی از سوی صاحبین سرمایه است. به همین دلیل سرمایه گذارها سعی می کنند برای ورود به بازار تکنولوژی های High-Tech و دانش بنیان از ساختارهایی استفاده کنند که ریسک را برای آنها کاهش دهد. سلسله مراتب سرمایه گذاری در فناوری را می توان با این ترتیب به تصویر کشید: سرمایه گذاران خطر پذیر، شرکت های توسعه کسب و کار، پلتفرم ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات، مگا اکسلریتورها، دهکده های استارتاپی، شتابدهنده ها و در آخرین حلقه استارتاپ ها.

پورتفولیو


شبکه حامیان و همکاران